Banner 468

Hà Anh Land

Tiến độ dự án

Một vài hình ảnh đẹp tại dự án Nam 32 (Westpoint) 28/12/2016
Tiến độ dự án cập nhật 26/12/2016
Cập nhật 20/12/2016

Cập nhật 05/12/2016
1/12/ 2016Update 1/2016
Năm 2015

Buổi giới thiệu dự án:

Lễ khởi công dự án:

Lễ ký kết bảo lãnh giữa ngân hàng OCB (Phương Đông) với CĐT Lũng Lô 5 dự án Westpoint - Nam đường 32


Hình ảnh tiến độ dự án được cập nhật


Update...